Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 

Nyförvärv av fastighet på Maskingatan

Nilpat gör nyförvärv av fastighet på Maskingatan 16 i Trelleborg.

Fastigheten är byggd år 2000 och har en total lokalyta på 1150 kvm. Fastigheten är belägen norr om Hedvägen, intill Willis och ÖB.

Fastigheten förvärvas per den 1/4 och är tillgänglig för uthyrning from. 1/10-2017.

« »