Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 

Felanmälan

Alla fält med person- och lägenhetsanknytning måste fyllas i. Efter mottagen felanmälan bekräftar vi er anmälan och kontaktar Er för eventuell åtgärd samt bestämmer tidpunkt för eventuellt service-besök.

Vid akuta fel på jourtid var vänlig ring  070-549 23 90,  070-201 03 74, 070-877 89 37.

Under dagtid 07:30 – 16:00 kan Ni vända Er till fastighetsskötaren på 070-201 03 74.

  Hyresgäst

  Huvudnyckel får användas? JaNej
  Extra lås finns? JaNej

  Fel/skada som önskas åtgärdas

  Ompackning:

  Stopp i:

  Elfel:

  Fönster:

  Spis:

  Kyl/frys:

  Tvättstuga:

  Övrigt: