Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 

Om Nilpat

Fastighetsbolaget Nilpat bildades 1992 i Trelleborg och ägs av Patrik Liljegren. Fastighetsbeståndet har ökat stadigt och omfattas idag av ett 15-tal fastigheter med sammanlagt 200 lägenheter och 35 kommersiella lokaler med totalt  27 000 kvm uthyrningsbar yta. Vårt fokus sedan starten är och fortsätter vara att hålla en hög service- och kvalitetsnivå för alla våra hyresgäster.

Nilpat har en stabil ekonomisk tillväxt och omsätter idag ca. 31 MSEK, vilket borgar för trygghet för våra hyresgäster. Idag har bolaget utöver ägaren ytterligare tre personer anställda. Nilpat har säkrat servicenivåerna genom nära samarbete med andra spetsoperatörer på marknaden inom; VVS, el och bygg samt specialistreparatörer.

Vår filosofi är att ha en begränsad egen organisation, som har till främsta uppgift att leda och ställa krav på inhyrda spetskompetenser. Vi tror att detta är nyckeln till högsta möjliga service och kvalitet för våra hyresgäster.

Med dig & din verksamhet i centrum

Vi utgår alltid från dina specifika behov och så långt det är möjligt anpassar vi den aktuella ytan efter dina förutsättningar.

Vårt fokus är idag Trelleborg med den enkla anledningen att vår lokala förankring och kännedom möjliggör för oss att ännu bättre leva upp till vår målsättning om att leverera hög service- och kvalitetsnivå.