Fastighetsbolaget Nilpat AB Strandgatan 2, 231 42 Trelleborg 0410–458 56     info@nilpat.se
Fastighetsbolaget Nilpat AB
- Boende, yta och kvalité

Integritetspolicy

  1. För att tillhandahålla sina tjänster behöver Nilpat spara och behandla personuppgifter, så som namn, personnr, civil status, adress, telefonnr och epostadress.
  2. Syftet med en sådan behandling är för att kunna erbjuda dig våra tjänster som uthyrare av lokaler, bostäder och fastigheter.
  3. Du ger oss själv tillgång till dina uppgifter när du gör en intresseanmälan via något av formulären på vår hemsida.
  4. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
  5. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna möjliggöra och ingå avtal.
  6. Dina uppgifter kommer att sparas upp till ett år efter din senaste kontakt med oss.
  7. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part.
  8. Personuppgiftsansvarig är Patrik Liljegren.
  9. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@nilpat.se eller ringa 0410-458 56.