Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 

Genvägen 1D-G

Översikt

Fastigheten består av 3 st. lokaler om vardera 740 kvm i 2 plan – tillhopa ca 2.200 kvm samt en friliggande byggnad på 80 kvm. uppförd som ett skyddsrum.

Lokalerna är lämpliga för lättare produktion, utställningslokaler, lager eller kontor. Fastigheten är belägen på västra industriområdet. Tomten utgörs av asfalterade hårdgjorda ytor samt gräs. Det är lätt att komma till med lastbilar. Bilparkering finns att tillgå.Tomten är omgärdad med högt staket.  Separerade värme och el-centraler. Stora portar i bottenplanet. Fastigheten har fiber.

Karta