Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 
Lokal Hamngatan 24 - Nilpat AB

CEHÅ Färgkopiering AB flyttar in på Hamngatan

Från och med januari 2020 blir CEHÅ Färgkopiering AB ny hyresgäst i våra kontorslokaler på Hamngatan 24.

« »