Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 

Nybyggnation av vindslägenheter

Just nu genomför Nilpat en nybyggnation av totalt fem stycken vindslägenheter på attraktiva lägen i Trelleborgs centrum. Två av lägenheterna är etagelägenheter med terrass i västerläge.

Oden 29

Två lägenheter på 31,6 kvm respektive 47,9 kvm.

Adress: Algatan 47, Trelleborg.

Se bygglovsritning (.pdf)

Oden 30

Lägenhet på 41,5 kvm.

Adress: Algatan 43, Trelleborg

Se bygglovsritning (.pdf)

Romulus 20

Två etagelägenheter på 83,4 kvm respektive 69,5 kvm.

Adress: Strandgatan 2 respektive Hansagatan 1

Se bygglovsritning (.pdf)

Färdigställande beräknas till sommaren 2016. Vid intresse, lämna intresseanmälan.

« »