Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 

Om Nilpat

Fastighetsbolaget Nilpat ägs av Patrik Liljegren och bildades 1992. Beståndet har stadigt ökat och omfattas idag av ett 15-tal fastigheter med 190 lägenheter och 12 300 kvadratmeter kommersiella ytor. Vi växer hela tiden men det viktigaste för oss är att alltid behålla vår höga service- och kvalitetsnivå.

Bolaget omsätter ca. 29 MSEK och har en stabil ekonomisk tillväxt, vilket borgar för trygghet för våra hyresgäster. Idag har bolaget utöver ägaren ytterligare fyra personer anställda. Nilpat har säkrat servicenivåerna genom nära samarbete med andra spetsoperatörer på marknaden inom; VVS, el och bygg samt specialistreparatörer.

Vår filosofi är att ha en begränsad egen organisation, som har till främsta uppgift att leda och ställa krav på inhyrda spetskompetenser. Vi tror att detta är nyckeln till högsta möjliga service och kvalitet för våra hyresgäster.

Det är Du och Din verksamhet som står i centrum. Vi utgår alltid från Dina specifika behov och anpassar så långt det är möjligt den aktuella ytan efter Dina förutsättningar.

Vårt fokus = Trelleborg

Vårt fokus är idag Trelleborg. Anledningen är enkel. Vårt mål är att vara bäst på det vi gör och det är betydligt enklare att klara av att leva upp till detta, om vi begränsar oss geografiskt. Därför vill vi helt enkelt bli bäst på Trelleborgsmarknaden inom fastighetsförvaltning.