Nilpat AB  |  0410–458 56  |  info@nilpat.se
 

Felanmälan

Alla fält med person- och lägenhetsanknytning måste fyllas i. Efter mottagen felanmälan bekräftar vi er anmälan och kontaktar Er för eventuell åtgärd samt bestämmer tidpunkt för eventuellt service-besök.

Vid akuta fel på jourtid var vänlig ring  070- 549 23 90, 070- 877 89 37, 070- 201 03 74.

Under dagtid 07:30 – 16:00 kan Ni vända Er till fastighetsskötaren på 070- 877 89 37.

Hyresgäst

Huvudnyckel får användas? JaNej
Extra lås finns? JaNej

Fel/skada som önskas åtgärdas

Ompackning:
Stopp i:
Elfel:
Fönster:
Spis:
Kyl/frys:
Tvättstuga:
Övrigt: